LEIRITOIMINTA

Tuettuja leirejä järjestetään ympäri vuoden. Leirien tavoitteena on tarjota virkistystä ja elämyksiä, turvallista yhdessäoloa ja vertaistukea psykososiaalista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.TOIMINTAMUODOT

Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Leiritoiminta
Tukihenkilökoulutus myös muille organisaatioille, yrityksille ja yhdistyksille
Muu koulutus ja yksilöohjaus
Kysy muita räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia

Ohjaajien riittävällä määrällä varmistetaan leiriläisten mahdollisuus saada myös yksilöllistä aikaa ohjaajan kanssa. Leiriläiset saavat myös kasvatuksellista ohjausta yksilölliset tarpeet ja oireet huomioiden. Vanhemmille ja huoltajille leirit tarjoavat lepoajan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoidosta.