AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Ammatillinen tukihenkilötoiminta suunnitellaan aina lapsen/nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan. Keskeistä on lapsen arjessa mukana eläminen, kuunnellen ja huomioiden lapsen tarpeita, tunteita ja toiveita.TOIMINTAMUODOT

Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Leiritoiminta
Tukihenkilökoulutus myös muille organisaatioille, yrityksille ja yhdistyksille
Muu koulutus ja yksilöohjaus
Kysy muita räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia

Tukihenkilöiltä edellytetään sitoutumista lapsen edun mukaiseen pitkäjänteiseen toimintaan ja yhteistyöhön lapsen ja perheen verkoston kanssa. Ammatillinen tukihenkilö toimii tuettavan elinpiirissä, myös virka-ajan ulkopuolella.

Toitussa ammatillista tukihenkilötoimintaa toteutetaan palkattujen työntekijöiden työnä ja vapaaehtoistyönä. Monipuolisesti koulutetut työntekijät työskentelevät haastavimmissa tukisuhteissa, jolloin usein tarvitaan vahvempaa sitoutumista ja suurempia resursseja riittävän tuen tarjoamiseksi asiakkaalle.

Toitun työntekijöiden lisäksi ammatillisina tukihenkilöinä toimii joukko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä vaativaa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa. Vapaaehtoistyönä toteutettava ammatillinen tukihenkilötoiminta painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja kevyempään tuen tarpeeseen, jossa on kuitenkin ammatillinen näkökulma tukityön taustalla. Vapaaehtoistoimijoiden tukena on toimintaa koordinoiva moniammatillinen työryhmä.

Tukihenkilöille on järjestetty työnohjaus joko yksilö- tai ryhmämuotoisesti sekä koulutusta tukihenkilönä jaksamisen tueksi.